در حال بارگذاری

واکسن آبله میمون وارد کشور می‌شود؟

رئیس گروه مدیریت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوانات مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: در کمیته علمی کشوری باید بررسی‌های لازم در خصوص نیاز به واردات واکسن آبله میمون به کشور انجام شود.

بهزاد امیری، رئیس گروه مدیریت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوانات مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: موضوع واکسن آبله میمون در کمیته علمی کشوری مطرح شده و بر اساس نظر سازمان جهانی بهداشت انجام واکسیناسیون عمومی آبله میمون توصیه نشده است. این مسئله در این شرایط ضرورتی ندارد.

به نقل از خبرنگاران‌جوان، به گفته وی اگر مواردی از بیماری آبله میمون در کشور شناسایی شدند، واکسن آبله میمون در دو حالت پیشگیری قبل از مواجهه و پس از ابتلا تزریق می‌شود.

در کمیته علمی کشوری باید بررسی‌های لازم در خصوص نیاز به واردات واکسن آبله میمون به کشور انجام شود.

او گفت: واکسن آبله میمون در ایران تولید نمی‌شود و تنها در کشورهای محدودی ساخته می‌شود. کمیته دیگری باید ضرورت واردات واکسن آبله میمون به کشور را بررسی کند.

ایران جزء کشورهای دارای موارد شناسایی شده آبله میمون نیست

طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت ایران فعلا در مرحله انجام اقدامات لازم و هماهنگی های بین بخشی و آمادگی برای مواجهه و مقابله با موارد احتمالی بیماری آبله میمون است.

او گفت: یکی از بحث ها در زمینه بیماری آبله میمون ارتقای نظام مراقبت است تا موارد احتمالی به موقع شناسایی، پیشگیری و کنترل شوند و بیماران تحت درمان قرار بگیرند.

رضا   ثروت

نویسنده
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات
مشاهده همه پست ها

ارسال نظرات