در حال بارگذاری

راه اندازی اینترنت 5G در ایران!

سایت های جدید اینترنت 5G همراه اول در شهرهای تبریز،اهواز و کیش راه اندازی شده و طبق گفته وزیر ارتباطات تا آخر سال شهر های بیشتری مجهز به اینترنت 5G می شوند.

فعلا دسترسی اینترنت 5G در اکثر مناطقی که فعال شده آزمایشیِِ و هنوز فراگیر نشده است.

ارسال نظرات