در حال بارگذاری

12 درصد عوارض برای تولید گوشی!

هیئت وزیران طرحی برای حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی تصویب کرده که در این طرح 12 درصد عوارض از گوشی های وارداتی دریافت می شود تا با این میزان درصد از تولید گوشی داخلی حمایت شود.

محمد  رستمی

نویسنده
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات در حوزه تجارت اکترونیک و نوسنده وتدوینگر داده درسازمانهای مختلف
مشاهده همه پست ها

ارسال نظرات